Marcin Trepczyński: Chrystus nareszcie w centrum

» ODPOWIEDŹ do: List na Niedzielę Biblijną 2012: Bóg objawia się także dzisiaj

Ojcowie, dla mnie ten list jest przełomowy (co wcale nie wyklucza, że jest zarazem zwyczajny). Dlaczego - o tym za chwilę. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jedną sprawę widzę trochę inaczej niż Rafał: wyjaśnienie statusu objawień prywatnych jest bardzo potrzebne.

Dlaczego list jest dla mnie przełomowy? Bo nareszcie najważniejszy jest w nim Chrystus. Kwestie społeczne, moralne, nauczanie JPII itp. to rzeczy potrzebne. Ale miałem wrażenie, że spychają one na bok Tego, którego przecież dotyczy nasza wiara - Boga, który przyszedł do nas w Chrystusie. Nareszcie w liście tym od Chrystusa wyszliście, Jego postawiliście w centrum i do Niego doszliście (pokazując, że spotykamy Go czytając "żywe Słowo Boga"). To przełomowe, choć zarazem ...zwyczajne, bo tak po prostu powinno być.

Przełomowa jest dla mnie także konstrukcja listu. Nie chodzi o to, że jest dobrze uporządkowany (choć to też ważne), ale głównie to, z czego jest złożony, co sprawia, że jest on po prostu... bombą teologiczną. Prawie każdy przywołany tam cytat z Pisma Św. niesie niezwykle ważne treści (Bóg jako Ojciec i Opiekun, tezy chrystologiczne, a nawet podstawy teologii negatywnej i wątek przebóstwienia człowieka). Dzięki temu list jest takim mini przewodnikiem chrześcijaństwa, z którym z pomocą odesłań można wędrować po Piśmie Św., poznając lepiej naszą wiarę. Może być też dobrą inspiracją dla duszpasterzy, by opowiadać o wielu ważnych i ciekawych konsekwencjach, jakie w teologii wyprowadzono z tych fragmentów.

Na koniec o obajwieniach prywatnych. Rafał ma rację pisząc, że nie są one palącym problemem duszpasterskim. Ale warto było jasno przedstawić ich status. Bo wydaje mi się, że nadal sporo ludzi przykłada do nich zbyt wielką wagę, odsuwając w cień samo Pismo Św., a nawet Chrystusa, będącego pełnią objawienia, zamiast postawić Go w centrum: nie tylko na obrazach i na szczytach kościołów, ale w centrum życia, jako Tego, który ciągle do nas mówi i do nas przychodzi.

List więc pomaga, prowadzi i wiele układa - dziękuję Wam.

inne odpowiedzi:

Piotr Żyłka: Wróćmy do źródła

Drodzy Ojcowie Biskupi, Pasterze Kościoła, Ekscelencje,

Przyznam, że miałem wątpliwości czy napisać ten list. Zastanawiałem się czy to wypada, czy tak można. Jednak ostatecznie przeważyła myśl o tym, że kocham Kościół, a jak się kogoś kocha, to czasami się robi rzeczy szalone. Taka jest trochę moja decyzja o próbie odpowiedzenia na Wasze słowa.

» » »

Rafał Trojan: Na Niedzielę Biblijną biblijna opowieść

Kochani Ojcowie Biskupi, Drogie Ekscelencje, Eminencje

W porównaniu z poprzednimi listami uderza klarowność przekazu. Mówiąc krótko: list jest o Bożym Objawieniu. No i oczywiście dotyka niepokojących spraw: prywatnych objawień. Moja pozytywna reakcja zbiega się z poczuciem, że  prywatne objawienia nie są  palącym problemem duszpasterskim. Przynajmniej nie mam wrażenia by na, bądź co bądź, rzadkie przypadki trzeba było reagować listem o tak szerokim zasięgu. Na szczęście Wasz przekaz jest ściśle biblijny, więc nie ma co się czepiać. Problem w tym, że krótki i treściwy przegląd Bożego Objawienia ma w sobie oczywiście, jak to w biskupich listach, sporo ze skrótowca, i tu dostrzegam pewne niebezpieczeństwo.

» » »

bp Zdzisław Fortuniak

Archidiecezja Poznańska, bp pom.

abp Józef Kowalczyk

Archidiecezja Gnieźnieńska

em. prymas Polski

abp Stanisław Gądecki

Archidiecezja Poznańska

przewodniczący KEP

abp Wiktor Skworc

Archidiecezja Katowicka

bp Krzysztof Nitkiewicz

Diecezja Sandomierska

bp Henryk Tomasik

Diecezja Radomska

bp Adam Bałabuch

Diecezja Świdnicka, bp pom.

bp Damian Andrzej Muskus

Archidiecezja Krakowska, bp pom.

abp Marek Jędraszewski

Archidiecezja Krakowska

bp Edward Dajczak

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

bp Janusz Stepnowski

Diecezja Łomżyńska

abp Józef Michalik

Archidiecezja Przemyska

abp Wojciech Polak

Archidiecezja Gnieźnieńska

prymas Polski


dobre info o biskupach:


nasz Biskup:odpowiadamy.eu - na listy się odpowiada

(c) odpowiadamy.eu