Rafał Trojan: Na Niedzielę Biblijną biblijna opowieść

» ODPOWIEDŹ do: List na Niedzielę Biblijną 2012: Bóg objawia się także dzisiaj

Kochani Ojcowie Biskupi, Drogie Ekscelencje, Eminencje

W porównaniu z poprzednimi listami uderza klarowność przekazu. Mówiąc krótko: list jest o Bożym Objawieniu. No i oczywiście dotyka niepokojących spraw: prywatnych objawień. Moja pozytywna reakcja zbiega się z poczuciem, że  prywatne objawienia nie są  palącym problemem duszpasterskim. Przynajmniej nie mam wrażenia by na, bądź co bądź, rzadkie przypadki trzeba było reagować listem o tak szerokim zasięgu. Na szczęście Wasz przekaz jest ściśle biblijny, więc nie ma co się czepiać. Problem w tym, że krótki i treściwy przegląd Bożego Objawienia ma w sobie oczywiście, jak to w biskupich listach, sporo ze skrótowca, i tu dostrzegam pewne niebezpieczeństwo.

Rzecz jasna, że jeśli chcieliście Ojcowie przekonać wiernych  do słusznego wskazania, żeby na drodze wiary, w kształtowaniu życia chrześcijańskiego odnosić się do Pisma ??więtego i Magisterium Kościoła, to nie ma się z czym kłócić, ale wówczas wracam do punktu wyjścia mojego listu: problem prywatnych objawień jest raczej osobliwością. 

W kontekście Niedzieli Biblijnej, skądinąd fantastycznej  inicjatywy, szukałbym raczej sposobów na zaszczepienie bakcyla czytania Dobrej Nowiny. Nasz Zbawiciel i towarzysząca mu ekipa Apostołów to świetny materiał nie tylko na film czy teologiczne arcydzieło, ale również na niedzielne kazanie. Siedem lat pontyfikatu Benedykta XVI służy za najlepszy w tej sprawie dowód. Niemal każda homilia papieża to połączenie znakomitej egzegezy i inspirujących wniosków. Metoda prosta: teksty z liturgii, z czytań mszalnych, maksymalnie dwa, trzy odniesienia do innych fragmentów biblijnych lub pism Ojców Kościoła. Efekt to zachowanie ciągłości i przejrzystości wywodu. A nade wszystko czytelne przesłanie, z którym można odejść i coś robić. Przesłanie nie rzucone na początek, i też nie podane na koniec w moralizatorskiej formule, ale na bieżąco wypływające z tekstu homilii.  Słuchając, czy czytając Ratzingera ma się wrażenie bycia porwanym przez historię Zbawienia, umiejscowienia w konkretnym czasie, choć poza nim, bo przecież taki właśnie  charakter ma opowieść biblijna.

 Miałem niemały problem w odnalezieniu jakiejś myśli przewodniej w Waszym słowie. Nie znaczy to, że nie umocniliście w wierze innych, moich braci i siostry. Zastrzegam się, że piszę o własnych odczuciach. Zdaje mi się jednak, że podzielać je mogą inni, bo w nagromadzeniu cytatów ciężko o chwilę refleksji i swobodne podążanie za wątkiem.

Ale dziękuję Wam za przypomnienie tylu ważnych słów; nie będę wymieniał i szeregował; każdy przywołany przez Was fragment wyraża prawdę o naszej drodze do Stwórcy. Uderza Wasze wskazanie na: JEST...dające pokój  światu, światu w którym Bóg się nam Objawia. Nie sposób jednak przyrównać bożych stworzeń, piękna przyrody do człowieka. Jesteśmy wszak Królami, Kapłanami i Prorokami.  Wszystko zaś  objawiło się w Chrystusie, który zbawił i...JEST, aż do skończenia świata.

On, nasz Zbawiciel JEST. Czy da się powiedzieć coś bardziej krzepiącego? Raczej nie warto silić się i pisać więcej.

Pozdrawiam moich Pasterzy

inne odpowiedzi:

Piotr Żyłka: Wróćmy do źródła

Drodzy Ojcowie Biskupi, Pasterze Kościoła, Ekscelencje,

Przyznam, że miałem wątpliwości czy napisać ten list. Zastanawiałem się czy to wypada, czy tak można. Jednak ostatecznie przeważyła myśl o tym, że kocham Kościół, a jak się kogoś kocha, to czasami się robi rzeczy szalone. Taka jest trochę moja decyzja o próbie odpowiedzenia na Wasze słowa.

» » »

Marcin Trepczyński: Chrystus nareszcie w centrum

Ojcowie, dla mnie ten list jest przełomowy (co wcale nie wyklucza, że jest zarazem zwyczajny). Dlaczego - o tym za chwilę. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jedną sprawę widzę trochę inaczej niż Rafał: wyjaśnienie statusu objawień prywatnych jest bardzo potrzebne.

» » »

bp Adam Bałabuch

Diecezja Świdnicka, bp pom.

bp Janusz Stepnowski

Diecezja Łomżyńska

bp Krzysztof Nitkiewicz

Diecezja Sandomierska

abp Wojciech Polak

Archidiecezja Gnieźnieńska

prymas Polski

abp Józef Michalik

Archidiecezja Przemyska

bp Damian Andrzej Muskus

Archidiecezja Krakowska, bp pom.

abp Józef Kowalczyk

Archidiecezja Gnieźnieńska

em. prymas Polski

abp Wiktor Skworc

Archidiecezja Katowicka

bp Edward Dajczak

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

abp Stanisław Gądecki

Archidiecezja Poznańska

przewodniczący KEP

bp Zdzisław Fortuniak

Archidiecezja Poznańska, bp pom.

abp Marek Jędraszewski

Archidiecezja Krakowska

bp Henryk Tomasik

Diecezja Radomska


dobre info o biskupach:


nasz Biskup:odpowiadamy.eu - na listy się odpowiada

(c) odpowiadamy.eu