Gerard Jaryczewski: Podział nieskończony

» ODPOWIEDŹ do: Być dobrym jak chleb – list na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2017

Szanowni biskupi, w ostatnich listach kategoria miłosierdzia przypominać zaczyna kategorię bytu, którą orzeka się o wszystkim. I w zasadzie dobrze, bo wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga, jest przejawem Jego miłości, a sposób przejawiania się Bożej miłości dla nas, ludzi, po tej stronie życia, to właśnie miłosierdzie. I podobnie jak w filozofii, sam byt jako byt to jednak za mało.

Interesuje nas także nie-byt-jako-byt, jakim jest szczególna postać bytu. W tym duchu zastanowiłem się nad fragmentem Waszego listu, w którym przywołujecie słowa Dziejów Apostolskich: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45).

Z tymi słowami skojarzyłem wczorajszy fragment z Ewangelii o właścicielu winnicy, który najmował pracowników o różnej porze dnia,  a na koniec wszystkim wypłacił równo po denarze, bez względu na nakład pracy (Mt 20, 1-16a).

Czy właściciel winnicy dał każdemu według potrzeby? Jeden miał siedmioro dzieci i rodziców na utrzymaniu, drugi tylko ojca, a każdy dostał tyle samo, po denarze, więc to chyba nie jest podział według potrzeb. To, że nie był to podział według zasług, to wiemy jasno z samej Ewangelii.

Cóż to więc za podział, ani według potrzeb, ani według zasług, który jednak budzi podziw wrażliwością na potrzeby i szacunkiem dla zasług?

Otóż jest to podział hojny. Hojność jest szczególnym przejawem miłosierdzia. Jest tak dalece jego przejawem, że mówi się o Bogu, że jest hojny w miłosierdzie.

Złośliwy powiedziałby, że to masło maślane albo tłumaczenie czegoś przez to samo, ale ja widzę w tym poetycki sposób na wyrażenie nieskończoności, która jest miarą i Bożego miłosierdzia, i Bożej hojności.

bp Krzysztof Nitkiewicz

Diecezja Sandomierska

abp Józef Kowalczyk

Archidiecezja Gnieźnieńska

em. prymas Polski

bp Damian Andrzej Muskus

Archidiecezja Krakowska, bp pom.

bp Janusz Stepnowski

Diecezja Łomżyńska

abp Marek Jędraszewski

Archidiecezja Krakowska

abp Wojciech Polak

Archidiecezja Gnieźnieńska

prymas Polski

abp Stanisław Gądecki

Archidiecezja Poznańska

przewodniczący KEP

bp Adam Bałabuch

Diecezja Świdnicka, bp pom.

bp Edward Dajczak

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

abp Wiktor Skworc

Archidiecezja Katowicka

bp Zdzisław Fortuniak

Archidiecezja Poznańska, bp pom.

abp Józef Michalik

Archidiecezja Przemyska

bp Henryk Tomasik

Diecezja Radomska


dobre info o biskupach:


nasz Biskup:odpowiadamy.eu - na listy się odpowiada

(c) odpowiadamy.eu