Gerard Jaryczewski: Życie doskonałe

» ODPOWIEDŹ do: Mistrz pięknego słowa, mistrz pięknego czynu – o kanonizacji o. Papczyńskiego (2016)

Drodzy pasterze, zabierałem się do tej odpowiedzi jak pies do jeża. Trzy koncepcje miałem. Z każdej wiało nudą. Aż dziś w jutrzni przeczytałem słowa Apostoła: “abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Co to jest postępowanie doskonałe? Czy to dla nas, ludzi, dostępne? Od pewnego kłopotu nastręczają mi argumenty z doskonałości u św. Tomasza. Opieram się, aby na nich się oprzeć w rozumowaniach, szukam “bardziej doskonałych”.

Apostoł zestawia ze sobą cztery terminy: “wola Boża”, “dobre”, “Bogu przyjemne” i “doskonałe”. Pierwszemu podporządkowuje trzy następujące — trzy następujące precyzują pierwsze. Jakby głosił: “to jest dobre, co jest zgodne z wolą Bożą, a tak samo jest z tym, co Bogu przyjemne i z doskonałym, są takimi, jeśli są zgodne z wolą Bożą”.

Czy życie ojca Papczyńskiego było doskonałe? Tak właśnie stwierdził Kościół, wynosząc Go na ołtarze. To było życie dobre, przyjemne Bogu i doskonałe, bo zgodne z wolą Boga, której ojciec Papczyński szukał i którą wypełniał na początku, gdy rozpoznał swoje powołanie, i na końcu swego życia, gdy umierał.

Jaka z tego nauka dla nas, jak prowadzić życie doskonałe?

Dla porządku zauważmy, że z pewnością nie chodzi o bezbłędność lub bezgrzeszność. Nikt z nas takiej doskonałości nie osiągnie, bo taka doskonałość NIE JEST wolą Bożą w stosunku do nas wszystkich — taka doskonałość zrealizowała się TYLKO w Chrystusie.

Nasze życie doskonałe zaczyna się od chęci poznania woli Bożej, co może być także udziałem niewierzących. Ale jeśli ktoś już pozna wolę Bożą, życie doskonałe wymaga jej zrozumienia: “abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża”, pisze Apostoł. A kiedy już ktoś zrozumie, jaka jest wola Boża, życie doskonałe wymaga jej wypełniania. Do końca życia doskonałego trzeba wypełniać wolę Bożą: raz trzeba coś zrobić, innym razem zaniechać, a czasami tylko pomyśleć.

Wolą Bożą jest także, abyśmy powstawali z błędów i grzechów. Kiedy powstajemy, wiedziemy życie doskonałe, bo zgodne z wolą Bożą.

Ktoś może powiedzieć: “Tak można napisać o każdym świętym, panie Gerardzie, niewiele to ma wspólnego z ojcem Papczyńskim”. Otóż ma, jest dokładnie odwrotnie, niż Pan sądzi. Wieść życie doskonałe — być świętym — znaczy to samo, co naśladować Chrystusa. Każdy święty jest świętym dlatego, że wybrał Chrystusa za wzór. Dlatego święci są tak bardzo podobni, i dlatego w tłumie mogą nawet wydawać się nudni, bo w dużym stopniu są tacy sami, tacy sami jak Chrystus.

Do zobaczenia w tłumie świętych w dzień zmartwychwstania!

inne odpowiedzi:

Marcin Trepczyński: list, który działa

Czcigodni Ojcowie, to będzie odpowiedź inna niż zwykle. I zarazem bardzo krótka. Dzięki temu listowi dowiedziałem się, jak żył i czym się teraz „zajmuje” nasz nowy święty. I od niedzieli, w którą wysłuchałem tego listu, prawie codziennie modlę się do nowego świętego za tych, którzy czekają na dzieci, i za dzieci, które czekają na poród, w tym za mojego synka... Stanisława.

» » »

abp Wiktor Skworc

Archidiecezja Katowicka

abp Józef Kowalczyk

Archidiecezja Gnieźnieńska

em. prymas Polski

abp Wojciech Polak

Archidiecezja Gnieźnieńska

prymas Polski

abp Marek Jędraszewski

Archidiecezja Krakowska

bp Henryk Tomasik

Diecezja Radomska

bp Edward Dajczak

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

bp Zdzisław Fortuniak

Archidiecezja Poznańska, bp pom.

bp Adam Bałabuch

Diecezja Świdnicka, bp pom.

bp Damian Andrzej Muskus

Archidiecezja Krakowska, bp pom.

bp Krzysztof Nitkiewicz

Diecezja Sandomierska

abp Stanisław Gądecki

Archidiecezja Poznańska

przewodniczący KEP

abp Józef Michalik

Archidiecezja Przemyska

bp Janusz Stepnowski

Diecezja Łomżyńska


dobre info o biskupach:


nasz Biskup:odpowiadamy.eu - na listy się odpowiada

(c) odpowiadamy.eu